เพียงแนะนำลูกค้ามาที่เซอร์ฟคอร์ปก็รับรางวัลตอบแทนได้ง่ายๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนจะถูกคำนวณด้วยจำนวนเดือนในสัญญาเช่าเท่านั้น
2. สามารถชำระค่าตอบแทนได้เมื่อได้รับสัญญาพร้อมลายเซ็นกำกับและมีการชำระค่าบริการตามใบแจ้งหนี้ฉบับแรกแล้วเท่านั้น
3. ค่าตอบแทนการแนะนำไม่รวมการต่อสัญญาหรือการขยายสาขา
4. เราจะเฉลี่ยค่าตอบแทนตามสัดส่วนเมื่อสัญญาไม่ครอบคลุมเงื่อนไขเบื้องต้น
5. ค่าตอบแทนจะได้รับการชำระก็ต่อเมื่อการซื้อขายจากการแนะนำเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น การชำระค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเซอร์ฟคอร์ปและจะทำการจ่ายเป็นเงินสด
6. ผู้แนะนำจะได้รับค่าตอบแทนภายใน 3 - 6 สัปดาห์เมื่อการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์แล้ว
7. ผู้แนะนำจะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในกรณีที่ผู้แนะนำได้รับการยินยอมจากผู้ได้รับการแนะนำ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้รายละเอียดที่คุณกรอกเพื่อติดต่อเกี่ยวกับการแนะนำนี้เท่านั้น เราไม่ส่งต่อ ขาย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สาม