โครงการสีเขียว

เซอร์ฟคอร์ปตระหนักถึงความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และผลกระทบจากการรวมตัวกันของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่มีต่อโลกของเรา การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจึงต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อปกป้องโลกของเราไม่ให้ถูกทำลายมากไปกว่านี้

โครงการสีเขียวเป็นโครงการสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในระดับนานาชาติของเซอร์ฟคอร์ป ที่มุ่งหวังจะลดผลกระทบของเราต่อสิ่งแวดล้อมและเน้นย้ำถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ทีมงานและลูกค้าของเราได้ตระหนักรู้

ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการสำนักงานสีเขียว เซอร์ฟคอร์ปปลูกต้นไม้หนึ่งต้น ทุกครั้งที่มีผู้เช่าสำนักงานเสมือนผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของบริษัทหนึ่งคน สำนักงานเสมือน ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงนั้น จะยังเป็นกลไกผลักดันอยู่เบื้องหลังโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการคือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ชดเชยปริมาณคาร์บอนที่เราปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศของโลก และให้ความรู้แก่พนักงานและลูกค้าของเรา ในเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในแต่ละวัน เราพุ่งเป้าไปที่การกระทำ 3 อย่าง คือ ลด ชดเชย และให้ความรู้

เซิร์ฟคอร์ปได้ทำการปลูกต้นไม้มากกว่า 73,000 ต้น 'ป่าเซิร์ฟคอร์ป' ในปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 730,000 ตารางเมตรของพื้นที่ดินในภูมิภาคและมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่สำนักงานเครือข่ายของเราทั่วโลกรวมกัน

ป่าเซิร์ฟคอร์ปจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลายพันตันจากบรรยากาศตลอดช่วงชีวิต ซึ่งช่วยในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูสถานที่อาศัยสำหรับสัตว์ป่า รวมถึงสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์มากมาย