โครงการสีเขียว

เซอร์ฟคอร์ปตระหนักถึงความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และผลกระทบจากการรวมตัวกันของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่มีต่อโลกของเรา การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันจึงต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อปกป้องโลกของเราไม่ให้ถูกทำลายมากไปกว่านี้

โครงการสีเขียวเป็นโครงการสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในระดับนานาชาติของเซอร์ฟคอร์ป ที่มุ่งหวังจะลดผลกระทบของเราต่อสิ่งแวดล้อมและเน้นย้ำถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ทีมงานและลูกค้าของเราได้ตระหนักรู้

ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการสำนักงานสีเขียว เซอร์ฟคอร์ปปลูกต้นไม้หนึ่งต้น ทุกครั้งที่มีผู้เช่าสำนักงานเสมือนผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของบริษัทหนึ่งคน สำนักงานเสมือน ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงนั้น จะยังเป็นกลไกผลักดันอยู่เบื้องหลังโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของโครงการคือลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ชดเชยปริมาณคาร์บอนที่เราปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศของโลก และให้ความรู้แก่พนักงานและลูกค้าของเรา ในเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในแต่ละวัน เราพุ่งเป้าไปที่การกระทำ 3 อย่าง คือ ลด ชดเชย และให้ความรู้

เซอร์ฟคอร์ปปลูกต้นไม้มาแล้วมากกว่า 20,029 ต้น และ “ป่าเซอร์ฟคอร์ป” ในเวลานี้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 1 แสนตารางเมตร มากกว่าพื้นที่สำนักงานทุกแห่งของเราทั่วโลกรวมกันเสียอีก

ป่าเซอร์ฟคอร์ปจะแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศได้มากถึง 3,701 ตัน ในช่วงชีวิตของมัน คาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณนี้เทียบเท่ากับ การลดจำนวนรถยนต์บนท้องถนนมากถึง 994 คัน เป็นเวลาหนึ่งปี และจะสามารถชดเชยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยโดยสำนักงานใหญ่ที่ซิดนีย์ของเรา เป็นเวลาถึง 5 ปี