กฎความโปร่งใส

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการบิซสิเนสเซ็นเตอร์ ห้องทำงาน สำนักงานพร้อมบริการ, Coworking และสำนักงานเสมือน นำเสนอโครงสร้างราคาที่ชัดเจน เอกสารสัญญาเช่าและการเข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นในการประเมินที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในปัจจุบันและอนาคตในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ:

 1. การเรียกดูใบแจ้งหนี้ออนไลน์ได้ทันที
 2. อัตราค่าใช้บริการโทรศัพท์
 3. บัญชีรายละเอียดค่าใช้บริการโทรศัพท์ รูปแบบเวลาและค่าโทรศัพท์
 4. ระบบการจองสำนักงานและห้องประชุมออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยการยืนยันการจองทันทีพร้อมค่าใช้บริการ
 5. หมายเลขโทรศัพท์พร้อมก่อนการทำสัญญาเช่าเพื่อป้องกันความผิดพลาด
 6. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
 7. รับประกันอินเตอร์เน็ตใช้งานได้ 99.5% (เซอร์ฟคอร์ป รับประกันใช้งานได้ 99.99%)
 8. ผู้ที่ขายสำนักงานจะตอบคำถามต่อลูกค้า
 9. สัญญาเช่าช่วงจากระยะเวลาสัญญาเช่า
 10. รายละเอียดการเช่าระบุไว้ในสัญญาเช่าอย่างชัดเจน
 11. สัญญาเช่าที่ปรับเปลี่ยนได้
 12. เงินมัดจำระบุไว้อย่างชัดเจน
 13. ค่าปรับปรุงสถานที่หลังยกเลิกสัญญา ระบุไว้ในสัญญาเช่าอย่างชัดเจน
 14. ลูกค้าสามารถที่จะเก็บหมายเลขโทรศัพท์ไว้ – ซึ่งมีประโยชน์มากในธุรกิจ