การแนะนำจากตัวแทนซื้อขายและนายหน้า

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การแนะนำ

1. ในกรณีที่ทางบริษัทฯไม่สามารถติดต่อโดยตรงกับลูกค้าได้หรือในกรณีที่ตัวแทนและนายหน้าไม่ได้แจ้งสถานะของลูกค้ากับทางบริษัทฯ จะนับว่าการแนะนำลูกค้านี้ไม่เป็นผลอีกต่อไป

2. ในกรณีที่มีตัวแทนและนายหน้ามากกว่า 1 บริษัทส่งการแนะนำจากลูกค้ารายเดียวกันมาให้ ทางบริษัทฯจะนับว่าตัวแทนและนายหน้าบริษัทแรกที่มีการนัดหมายการเยี่ยมชมสถานที่ได้ก่อน หากไม่ได้รับการแจ้งจากทางลูกค้าโดยเฉพาะ

*ตัวแทนและนายหน้าจะได้รับค่าตอบแทนในกรณีที่ตัวแทนและนายหน้ามีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองและติดต่อมาหาเซอร์ฟคอร์ปก่อนที่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าจากทางเซอร์ฟคอร์ป ในกรณีที่เซอร์ฟคอร์ปเริ่มเจรจากับลูกค้าไปแล้ว จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน ค่าตอบแทนสำหรับการต่อสัญญาไม่รวมถึงการต่อสัญญาที่น้อยกว่า 6 เดือน หมายเหตุ: ไม่รวมถึงการต่อสัญญาสำนักงานพร้อมบริการระยะสั้นที่รวมกันแล้วครบ 6 เดือน จ่ายค่าตอบแทนทุกไตรมาสสำหรับการต่อสัญญาโคเวิร์คกิ้ง ^ตัวแทนและนายหน้าจะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในกรณีที่ตัวแทนและนายหน้าเริ่มการเจรจากับเซอร์ฟคอร์ปและมีส่วนร่วมในการขยายสาขาไปที่สาขาอื่น หากเซอร์ฟคอร์ปเริ่มการเจรจาไปแล้ว จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน ตัวแทนและนายหน้าจะได้รับค่าตอบแทนมากสุดถึง 5 สาขาเท่านั้น +จะสามารถจ่ายค่าตอบแทนในเดือนที่ 3 ของสัญญา หากลูกค้ายกเลิกสัญญาก่อนนี้ จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้รายละเอียดที่คุณกรอกเพื่อติดต่อเกี่ยวกับการแนะนำนี้เท่านั้น เราไม่ส่งต่อ ขาย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สาม