สาขาโคเวิร์คกิ้งสเปซในประเทศไทย

คุณสามารถเข้าใช้บริการในกว่า 160 สาขาทั่วโลก
ดูจากแผนที่


กรุงเทพมหานคร

อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
mercury-location.png
ชั้น 11 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
building_bangkok.jpg
รายละเอียด +662 207 5444
ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
park-ventures-location.png
ชั้น 18 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
park-ventures-ecoplex-bangkok-building-feature.jpg
รายละเอียด +662 309 3530
ดิ ออฟฟิศเศส แอทเซ็นทรัลเวิลด์
centralworld-location.png
ชั้น 29 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอทเซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
offices-at-centralworld-bangkok-building-feature.jpg
รายละเอียด +662 207 2400

เลือกโคเวิร์คกิ้งสเปซระดับพรีเมียมจากกว่า 160 สาขาทั่วโลก