ราคาสำนักงานเสมือนในประเทศไทย

ประเทศไทย
ดูจากแผนที่

Virtual Office Package Address Package Communications Package The Membership Contact us today!
ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ park-ventures-ecoplex-bangkok-building-feature.jpg THB5600 / เดือน THB2600 / เดือน THB2600 / เดือน THB1300 / เดือน

Call +662 309 3500

Start free trial
ดิ ออฟฟิศเศส แอทเซ็นทรัลเวิลด์ offices-at-centralworld-bangkok-building-feature.jpg THB5500 / เดือน THB2500 / เดือน THB2500 / เดือน THB1300 / เดือน

Call +662 207 2600

Start free trial
เลขที่ 1 ถนนสีลม 1-silom-road-bangkok-building-feature.jpg THB5200 / เดือน THB2300 / เดือน THB2300 / เดือน THB1300 / เดือน

Call +662 231 8000

Start free trial
อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ building_bangkok.jpg

Special Offer! 
THB5,000

THB3750 / เดือน

Special Offer! 
THB2,100

THB1575 / เดือน

Special Offer! 
THB2,100

THB1575 / เดือน
THB1300 / เดือน

Call +662 207 5400

Start free trial