1. เซอร์ฟคอร์ปให้บริการ..
  2. /
  3. นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เซอร์ฟคอร์ปตั้งใจอย่างยิ่งที่จะช่วยท่านควบคุม และดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ในระหว่างเยี่ยมชมเว็บไซต์ เซอร์ฟคอร์ป (http://www.servcorp.co.th) รายการด้านล่างนี้คือ ส่วนหนึ่งในการปกป้องข้อมูลของท่านที่เราได้ทำไว้เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

เซอร์ฟคอร์ปให้ความเชื่อมั่น และความไว้ใจ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยใช้หลักจรรยาบรรณในการสนับสนุนการทำธุรกรรม ออนไลน์ หรือก็คือ Online Privacy Alliance (OPA) ท่านสามารถเข้าไปที่ http://www.privacyalliance.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OPA เซอร์ฟคอร์ปใช้ National Privacy Principle (NPPs) เป็นบรรทัดฐานซึ่งอยู่ใน กฎหมายความเป็นส่วนตัวปี 1988 (Cth)

ท่านสามารถติดต่อเซอร์ฟคอร์ปโดยใส่ "Privacy" ที่หัวข้อจดหมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เซอร์ฟคอร์ปใช้เป็นบรรทัดฐาน ที่อีเมล์ offices@servcorp.co.th

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวมีขึ้นสำหรับผู้ใด

เซอร์ฟคอร์ปรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากหลายแหล่ง แต่ไม่มีการรวบรวมข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งนโยบายนี้นำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เซอร์ฟคอร์ปรวบรวมเกี่ยวกับบุคคลต่อไปนี้

    ผู้ที่มีแนวโน้มเป็นพนักงาน

    บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ทำธุรกรรมหรือติดต่อกับลูกค้าเซอร์ฟคอร์ป

    ลูกค้าเซอร์ฟคอร์ป

    คู่ค้าทางธุรกรรม 

    ผู้ผลิตสินค้า และบริการ

    ผู้ทำสัญญา

    หุ้นส่วน

    ใครก็ตามที่เข้ามาติดต่อเซอร์ฟคอร์ปผ่านทางเครือข่ายบริการสำนักงาน

เซอร์ฟคอร์ปไม่ได้มีข้อผูกมัดกับ NPP ในความเกี่ยวข้องกับการดูแลพนักงาน ถ้าหากการดูแลนี้เกี่ยวข้องกับพนักงานรุ่นก่อนๆ ของเซอร์ฟคอร์ป นั่นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซอร์ฟคอร์ปและพนักงานโดยตรง

2. การร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล

เซอร์ฟคอร์ปมีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ทั่วไปในเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการช่วยให้เซอร์ฟคอร์ปมีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น หรือติดต่อกับท่านได้หลังจากท่านเยี่ยมชม แน่นอนว่าท่านสามารถเลือกที่จะใส่ข้อมูลนี้หรือไม่ก็ได้ ตัวอย่างเช่นเซอร์ฟคอร์ปร้องขอข้อมูลท่านเมื่อ

    ร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ

    ลงทะเบียนเพื่อใช้สำนักงานเสมือน

    ให้ข้อมูลผลตอบรับในรูปแบบออนไลน์

ในแต่ละตัวอย่างด้านบนนี้ เซอร์ฟคอร์ปอาจถามถึงชื่อ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และลักษณะธุรกรรมของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิก สำหรับบริการและข้อเสนอต่างๆ ถ้ามีการถามถึงข้อมูลสำคัญส่วนอื่น เราจะแจ้งท่านก่อนล่วงหน้า และในส่วนของจดหมายข่าว ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลาที่ท่านต้องการ

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ถ้าไม่เช่นนั้นจะแจ้งท่านไว้ก่อน โดยจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และเซอร์ฟคอร์ป รวมถึงเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ งานเอกสาร การใส่ข้อมูลที่ทันสมัย และสินค้า หรือบริการใหม่อื่นที่เซอร์ฟคอร์ปจะมีขึ้น

ตัวแทน หรือคู่สัญญาของเรา หรือใครก็ตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานให้กับเซอร์ฟคอร์ป จะเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลนั้นๆเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือไปจากบริการ หรือธุีรกรรมที่ทำให้เซอร์ฟคอร์ป เซอร์ฟคอร์ปอาจมีการเอาข้อมูลของท่านรวมเข้ากับข้อมูลจากที่อื่นๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ด้านการตลาด และให้บริการท่าน.

4. การเผยแพร่ข้อมูล

เซอร์ฟคอร์ปไม่มีการขาย ให้เช่า แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ในเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงใบอนุญาต หรือรายชื่ออีเมล์ใดๆ ก็ตาม

5.การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือแก้ไขผ่านทาง อีเมล์ offices@servcorp.co.th

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เซอร์ฟคอร์ปดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อแน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ถูกเก็บอยู่ในระบบที่ปลอดภัย โดยผู้ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึง เปลี่ยนแปลง เปิดเผยข้อมูลของท่าน เซอร์ฟคอร์ปใช้ระบบการป้องกันที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเข้าถึงไม่ว่าวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เซอร์ฟคอร์ปไม่มีนโยบายที่จะขาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่ว่าในสำนักงานใดๆของเซอร์ฟคอร์ป

เมื่อไม่มีการใช้งานข้อมูลนั้นๆ แล้วเซอร์ฟคอร์ปจะทำลายข้อมูลด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุด และลบออกไปจากระบบ

7. การปรับประวัติการเข้าเยี่ยมชม

เว็บไซต์ของเซอร์ฟคอร์ปไม่ใช้ระบบ cookie

8. มีสิ่งอื่นที่ควรรู้เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือไม่

เว็บไซต์และบริการอื่นๆ ทางอินเทอร์เน็ตที่ลิงค์ไปจากเว็บไซต์ของเซอร์ฟคอร์ป มีเงื่อนไขการให้บริการ เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ และขั้นตอนการเก็บข้อมูลของแต่ละที่ไม่เกี่ยวข้องกับเซอร์ฟคอร์ป เซอร์ฟคอร์ปไม่รับผิดชอบสิ่งผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกรณีนี้

ท่านคือบุคคลเพียงคนเดียวที่จะต้องรับผิดชอบต่อความลับ หรือรหัสผ่านของท่านเอง โปรดระวังและระลึกว่าการใส่ข้อมูลส่วนตัวออนไลน์ในเว็บไซต์สาธารณะ ท่านอาจได้รับข้อความต่างๆ ที่ท่านไม่ได้ร้องขอกลับมาจากบุคคลที่สามได้

9. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เซอร์ฟคอร์ปอนุญาตให้ท่านหรือบุคคลอื่นที่อ้างสิทธิ์ของท่าน และมีหนังสือรับรองจากท่านสามารถเข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ด้วยการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร เซอร์ฟคอร์ปจะยินยอมให้ข้อมูลของท่าน นอกเสียจากว่าจะมีการยกเว้นตามข้อกฏหมาย

การร้องขอข้อมูลอาจใช้เวลาในการดำเนินการที่เหมาะสม เซอร์ฟคอร์ปอาจจะเรียกเก็บค่าบริการที่เหมาะสมในการเรียกดูข้อมูล หรือจัดการข้อมูลที่ท่านร้องขอไปยังผู้รับ ถ้าเซอร์ฟคอร์ปปฏิเสธการร้องขอดูข้อมูลของท่าน เราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธ เซอร์ฟคอร์ปอาจจะเข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปราศจากการยินยอมจากท่านล่วงหน้าเฉพาะในกรณีที่ระบุไว้ต่อไปนี้ แต่อาจนอกเหนือจากนี้หากจำเป็น

    กรณีฉุกเฉิน

    กรณีที่รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐบาลต้องการข้อมูล และเป็นไปตามที่กฎหมายระบุไว้

    กฎหมายบังคับ

    บรรเทาหรือป้องกันปัญหาร้ายแรง ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคล หรือส่วนรวม

10. การติดต่อเรา

ถ้าท่านต้องการติดต่อเราไม่ว่าจะเป็นการเข้าใช้ข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลของท่าน รวมถึงต้องการร้องเรียนเกี่ยวนโยบายความเป็นส่วนตัว สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ +66 (0) 2207 2500

ที่อยู่ Level 29 The Offices at Centralworld 999/9 Rama I Road, Khwaeng Patumwan, Khet Patumwan, Bangkok 10330, Thailand

อีเมล์ offices@servcorp.co.th
เว็บไซต์ http://www.servcorp.co.th

เซอร์ฟคอร์ปจะติดต่อกับไปถึงท่านทันทีที่เป็นไปได้ เซอร์ฟคอร์ปอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา