ราคาและสาขาสำนักงานเสมือนในสิงคโปร์

คุณสามารถเข้าถึง 160 สาขาได้ทั่วโลก


150+ สาขา

Virtual Office PackageAddress PackageCommunications PackageThe MembershipContact us today!
อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ feature-column-mer.png
3,840 บาท/เดือน

(สัญญา 12 เดือน)

2,160 บาท/เดือน

(สัญญา 12 เดือน)

2,160 บาท/เดือน

(สัญญา 12 เดือน)

Call +662 207 5400

ลองใช้ฟรี
ที่อยู่ธุรกิจพรีเมี่ยมของกรุงเทพ
ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ park-ventures-ecoplex-bangkok-building-feature.jpg
4,480 บาท/เดือน

(สัญญา 12 เดือน)

2,480 บาท/เดือน

(สัญญา 12 เดือน)

2,480 บาท/เดือน

(สัญญา 12 เดือน)

Call +662 309 3500

ลองใช้ฟรี
ดิ ออฟฟิศเศส แอทเซ็นทรัลเวิลด์ offices-at-centralworld-bangkok-building-feature.jpg
4,480 บาท/เดือน

(สัญญา 12 เดือน)

2,480 บาท/เดือน

(สัญญา 12 เดือน)

2,480 บาท/เดือน

(สัญญา 12 เดือน)

Call +662 207 2600

ลองใช้ฟรี
ราคาดีที่สุดในกรุงเทพ
เลขที่ 1 ถนนสีลม 1-silom-road-bangkok-building-feature.jpg
3,600 บาท/เดือน

(สัญญา 12 เดือน)

2,080 บาท/เดือน

(สัญญา 12 เดือน)

2,080 บาท/เดือน

(สัญญา 12 เดือน)

Call +662 231 8000

ลองใช้ฟรี