Servcorp Onefax – บอกลาเครื่องแฟกซ์แบบเดิมๆ

กรกฎาคม 2553 | เซอร์ฟคอร์ป

เซอร์ฟคอร์ปพัฒนาระบบการรับส่งแฟกซ์ พิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าของเรา Servcorp Onefax เป็นเทคโนโลยีรับแฟกซ์ส่งตรงถึงอีเมล์ ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

พอกันทีกับ เครื่องแฟกซ์แบบเดิมที่เทอะทะ และทำให้คุณต้องเสียเวลา Servcorp Onefax ให้คุณได้รับและส่งแฟกซ์ได้แม้ขณะเดินทาง เอกสารที่เป็นความลับจะถูกส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรงและปลอดภัย เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

Servcorp Onefax เป็นเทคโนโลยีการรับส่งแฟกซ์ออนไลน์จากอีเมล ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก และจะช่วยให้คุณทำธุรกิจได้สะดวก คล่องตัวกว่าเดิม

  • รับส่งแฟกซ์โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • เอกสารจะถูกส่งเข้าอีเมลของคุณโดยตรงและเป็นความลับ
  • เพียงเปิดอีเมล ก็ทำให้งานของคุณเดินหน้าได้อย่างง่ายดาย
  • ลดการใช้กระดาษ
  • เป็นวิธีการสื่อสารผ่านแฟกซ์ที่ประหยัด แม้คุณจะไม่ได้อยู่ที่สำนักงาน