เซอร์ฟคอร์ปสนับสนุนโครงการ Earth Hour

มีนาคม 2552 | เซอร์ฟคอร์ป

เซอร์ฟคอร์ปร่วมสนับสนุนโครงการ Earth Hour โดยร่วมปิดไฟทุกดวงในสำนักงาน 61 แห่งทั่วโลก

เซอร์ ฟคอร์ปร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการในระดับโลก เราเชื่อว่าการริเริ่มเช่นนี้เป็นวิธีการที่ดี ในการเพิ่มความตระหนักรู้และการปฏิบัติ อันจะนำไปสู่ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น