คนวงในเชื่อ รัฐบาลไม่จริงใจตั้งรมต.กระทรวงธุรกิจขนาดย่อม

มีนาคม 2555 | เซอร์ฟคอร์ป

มร. มูฟาร์ริจกล่าวว่า การที่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีจูเลีย กิลลาร์ด ตัดสินใจเพิ่มความสำคัญให้กับธุรกิจขนาดย่อม โดยยกระดับขึ้นเป็นกระทรวงนั้น ล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นมาก และเป็นเพียงการชดเชยเล็กๆ น้อยๆ กับการที่ธุรกิจขนาดเล็กต้องได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล จนไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

“ที่นั่งรัฐมนตรีเป็นข่าวที่น่า ยินดีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม แต่รัฐบาลกลับยังคงส่งเสริมให้มีการขึ้นค่าแรง ผมจึงมองว่ารัฐบาลไม่จริงใจในการช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก” เขากล่าว

นอก จากนี้ มูฟาร์ริจยังแสดงความวิตกกังวลกับคุณสมบัติของนายเบรนดัน โอ คอนเนอร์ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมานั่งเก้าอี้รมต. โดยชี้ให้เห็นถึงประสบการณ์ของเขาในตำแหน่งผู้ช่วยเลชาธิการสหภาพภาคบริการ ออสเตรเลีย และรมต.กระทรวงการมีส่วนร่วมในการจ้างงาน ในช่วงที่มีการวางนโยบายการทำงานที่ยุติธรรมของออสเตรเลีย รวมไปถึงการทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานความสัมพันธ์อุตสาหกรรมแรงงาน

“เบรนดัน โอ คอนเนอร์ ดูจะมีประสบการณ์เพียงน้อยนิด ที่จะทำให้เขามีมุมมองที่ลึกซึ้ง ในเรื่องกิจการขนาดย่อมในออสเตรเลีย” เขาเสริม

มูฟาร์ ริจยังกล่าวด้วยว่า ใครก็ตามที่มาร��้งตำแหน่งนี้ จำเป็นต้องดำเนินนโยบายส่งเสริมการขยายตัวและนวัตกรรมของธุรกิจขนาดย่อม และชี้ว่า ภาคธุรกิจนี้ต้องได้รับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาที่เกิดจากเศรษฐกิจแบบสอง ระดับ”

เขากล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลชุดนี้มีแต่จะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กค่อยๆ ตายเพราะค่าแรงและภาษีที่สูง และมาตรการของรัฐบาล

“ถ้า รมต.โอ คอนนเนอร์ ไม่มีท่าทีและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบาย ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดเล็กของออสเตรเลีย คงจะตกต่ำไปอีก ในการดูแลของเขา”