อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์

540 ถนนเพลินจิต, แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
ชั้น 11 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์