Sheikh Zayed Road, ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Levels 41 & 42, Emirates Towers

อาคาร Emirates Towers

อาคารแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนน Sheikh Zayed ใกล้กับ Dubai International Financial Centre ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการเงินของตะวันออกกลาง และอาคาร World Trade Centre ศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญ อาคารแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นที่ตั้งสำนักงานที่ดีที่สุดในตะวันออกกลาง และถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงบทบาททางเศรษฐกิจของดูไบในเวทีโลกที่กำลัง ค่อยๆ เติบโตขึ้น

สนามบิน

เดินทางด้วยรถยนต์หรือแท็กซี่จากสนามบินนานาชาติดูไบ เป็ยระยะทางเพียง 12 กิโลเมตร