Al Muroor Road, อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
Level 4, Al Mamoura Building B

Al Mamoura

อาคาร Al Mamoura ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของย่านธุรกิจในอาบู ดาบี เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ เป็นทำเลที่สะดวกสบาย ง่ายต่อการเดินทางไปสนามบินนานาชาติอาบู ดาบี รวมไปถึงสิ่งอำนวยความอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดการประชุมขนาดใหญ่ ห้องละหมาดสำหรับทั้งชายและหญิง ร้านอาคาร พร้อมทั้งระบบไอทีทันสมัยและบริการช่วยเหลือจากเซอร์ฟคอร์ป

สนามบิน

เดินทางโดยแท็กซี่ 10 นาที

รถยนต์

1 ชั่วโมงจากดูไบ