Louis Vuitton Building

1479 Marfaa Beirut Souks, Fakhri Bey, Allenby Street, Beirut , Lebanon
Levels 2 and 3, Louis Vuitton Building

อาคาร Beirut Souks Louis Vuitton

อาคารที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางย่าน Beirut Souks ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เพิ่งได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการเงิน การค้า การบริหารที่คึกคัก และยังเป็นแหล่งชอปปิ้งระดับ พรีเมียมของเมืองหลวงแห่งนี้ Beirut Souks นับเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับ 5 ดาวอย่างแท้จริง โดยมีร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมมากกว่า 200 ร้าน สิ่งอำนวยความสะดวก และแหล่งบันเทิงชั้นเลิศ และยังตั้งอยู่ใกล้กับบริษัทต่างชาติ สถานทูต และอาคารของหน่วยงานราชการ อาทิ รัฐสภาเลบานอน สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงสำคัญๆ และเทศบาลนครเบรุต

สนามบิน

เดินทางด้วยรถยนเพียง 30 นาที ถึงยังสนามบินนานาชาติ Beiruit-Rafic Hariri