Fukuoka Tenjin Fukoku Seimei Building

1-9-17 Tenjin Chuo-ku, Fukuoka, Japan
Level 15, Fukuoka Tenjin Fukoku Seimei Building

อาคารฟูกูโอกะ เท็นจิน ฟูโกกุ เซเม

ลูกค้าของเราชอบอะไร:

  • การเดินทางเข้าสู่อาคารที่สะดวกสบาย อาคารฟูกูโอกะ เท็นจิน ฟูโกกุ เซเม เชื่อมต่อโดยตรงกับสถานีรถไฟใต้ดิน ลูกค้าสามารถเดินเข้าออกอาคารได้สะดวกสบายตลอดเวลา
  • ทัศนียภาพมุมกว้างที่สวยงามของฟูกูโอกะ ลูกค้าของเราจะได้ชื่นชมทิศทัศน์อ่าวฮากาตะและซากุระที่เบ่งบานในฤดูใบไม้ ผลิ นับเป็นบรรยากาศการทำงานที่หาไม่ได้จากที่ไหน
  • โอกาสทางธุรกิจที่ไม่มีวันหมด สำนักงานของเราตั้งอยู่ในใจกลางย่านธุรกิจของเกาะคิวชู ซึ่งจะทำให้คุณได้พบกับโอกาสและเครือข่ายทางธุรกิจมากมายนับไม่ถ้วน
  • ความหลากหลายทางธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจแฟชั่นไปจนถึงสถาบันการเงิน พื้นที่นี้ห้อมล้อมไปด้วยอุตสาหกรรมมากมายหลากหลายประเภท จึงเป็นทำเลที่ทำให้ง่ายต่อการตั้งสำนักงาน
สนามบิน

จากสนามบินฟูกูโอกะ: ใช้รถไฟใต้ดินสาย Fukuoka City Subway Airport Line เดินทางถึงสถานี Tenjin ใน 11 นาที

รถไฟ

ใช้รถไฟสาย Fukuoka City Subway Airport Line ออกที่ทางออก 14 สถานีเท็นจิน ซึ่งเชื่อมตรงกับอาคาร; สาย Nanakuma เดินเพียง 6 นาทีจากทางออก 5 ของสถานี Tenjin-Minami; สาย Nishitetsu Tenjin Omuta เดิน 8 นาที จากทางออก North 1 สถานี Nishitetsu Fukuoka; โดยสารรถไฟชินคันเซ็นจากสถานีโตเกียว 5 ชม. ไปยังสถานี Shin-Osaka; โดยสารรถไฟชินคันเซ็นจากสถานี Hakata 2.5 ชม. ไปยังสถานี Shin-Osaka; 5 นาที ด้วยรถไฟสาย Fukuoka City Subway Airport ไปยังสถานี Tenjin

รถประจำทาง

ใช้เวลาเดินเพียง 1 นาทีไปยังสถานีขนส่ง NISHI-TETSU TENJIN BUS CENTER มีบริการทั้งรถประจำทางในเมือง และรถสายด่วน