Shangri-La Office Tower

9 Binjiang East Road, Jinjiang District, Chengdu 610021, Chengdu, China
Level 18, Shangri-La Office Tower

แชงกรีลา ออฟฟิศ ทาวเวอร์

เฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การคมนาคมชนส่ง และการสื่อสารที่สำคัญในพื้นที่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมืองที่ทันสมัยและมั่งคั่งแห่งนี้ มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึงสามพันปี ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งชอปปิ้งที่ทันสมัยและมีอาคารที่พักอาศัยหรูหรามาก มาย  เมืองแห่งนี้มีความสวยงาม เป็นมิตร และเป็นจุดหมายของทั้งนักเดินทางและนักธุรกิจ

สนามบิน

เดินทางด้วยรถยนต์หรือรถไฟเพียง 20 นาที จากสนามบินนานาชาติ Shuangliu

รถไฟ

เดินจากสถานีรถไฟใต้ดินเฉิงตู สาย 2 เพียง 10 นาที