1. เซอร์ฟคอร์ปให้บริการ..
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Servcorp Onefone – หนึ่งเบอร์ หนึ่งบิล

Servcorp Onefone – หนึ่งเบอร์ หนึ่งบิล

พฤศจิกายน 2552 | เซอร์ฟคอร์ป

เซอร์ฟคอร์ปเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไอทีด้านการสื่อสารใหม่ล่าสุด ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Servcorp Onefone เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดการติดต่อไม่ว่าจะทำงานจากที่ใด

Servcorp Onefone เป็นเหมือนโทรศัพท์พกพา ด้วยเทคโนโลยีระบบ VOTP ที่คุ้มค่าและปลอดภัย ซึ่งทำให้คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นโทรศัพท์ของบริษัทได้ คุณจะไม่พลาดการติดต่อกับลูกค้าและผู้ร่วมทำธุรกิจ ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ไม่จำเป็นจากการเปิดสัญญาณโทรศัพท์ข้ามพรมแดน (Roaming) และไม่ยุ่งยากกับการต้องมีโทรศัพท์หลายหมายเลข ปัญหาสัญญาณขาดหาย หรือข้อความเสียงที่ล่าช้า

พกพาได้: ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของเซอร์ฟคอร์ป ลูกค้าของคุณจะเข้าใจว่าคุณนั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศตลอดเวลา
คุณภาพ: สัญญาณชัดเจนปราศจากเสียงแทรก หรือสัญญาณขาดหาย เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์
ประหยัด: คุณจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก เมื่อเทียบกับค่าโทรศัพท์ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์ ใหม่ล่าสุดนี้สร้างมิติใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ด้านไอทีและการสื่อสารของเซอร์ ฟคอร์ป ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจประเภทต่างๆ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลิตภาพมากขึ้น