1. เซอร์ฟคอร์ปให้บริการ..
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. ใช้พื้นที่สำนักงานอย่างไรให้เกิดผลประโยชน์ต่อพนักงานและผลงาน

ใช้พื้นที่สำนักงานอย่างไรให้เกิดผลประโยชน์ต่อพนักงานและผลงาน

สิงหาคม 2556 | เซอร์ฟคอร์ป

ในโลกของธุรกิจนั้นมีความซับซ้อนอยู่มากมาย จนบางครั้งสิ่งเล็กๆน้อยๆในกิจกรรมระหว่างวันก็อาจถูกละเลยไปโดยไม่รู้ตัว ยกตัวอย่างเช่นการจัดพื้นที่สำนักงานให้เช่า

 ทั้ง นี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการจัดสรรพื้นที่ในที่ทำงาน ซึ่งอาจจะได้รับการจัดสรรอย่างดีและมีความคิดสร้างสรรค์ หรือดูน่าเบื่อและจำเจจนพนักงานไม่อยากจะเข้ามาทำงาน ในสภาพแวดล้อมการทำงานส่วนใหญ่การใช้พื้นที่ให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดถือเป็น หลักการที่สำคัญ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นหลักการที่แปลก เพียงแต่การใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นต้องตั้งอยู่บนความสมดุ ระหว่างประสิทธิผลและความสะดวกสบายเท่าๆกัน ยกตัวอย่างง่าย ถ้าคุณคิดว่าจะใช้พื้นที่สำนักงานให้เช่าที่ มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยการเพิ่มจำนวนโต๊ะหรือพนักงานให้เต็มพื้นที่ ของสำนักงาน สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือ คุณกำลังทำให้ความสะดวกสบายในการทำงานของพนักงานลดลง การกระทำนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้พนักงานเกิดความเหนื่อยล้า แต่ยังทำให้ผลผลิตของการทำงานลดลง และอาจจะสร้างความไม่พึงพอใจให้กับพนักงาน ดังนั้นคุณจึงควรจัดการพื้นที่ในสำนักงานให้เหมาะสมกับทุกคน โดยไม่ทำให้ทุกค��รู้สึกเหมือนปลากระป๋องที่ถูกอัดแน่น สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ การรักษาพื้นที่สำหรับหายใจ แต่ควรให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ใกล้กันในระยะที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสารพูดคุย และควรอนุญาตให้พนักงานตกแต่งโต๊ะทำงานได้ตามต้องการ ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะทำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่บ้าน

สิ่ง แวดล้อมในที่ทำงานก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ ควรจะสร้างบรรยากาศที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นการทาสีผนังที่สว่าง และถ้าหากสำนักงานมีแสงธรรมชาติไม่เพียงพอก็ควรเพิ่มหลอดไฟให้มีแสงพอเพียง สำนักงานที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ จะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกหดหู่และไม่อยากทำงาน ดังนั้นการทำให้แน่ใจว่าพื้นที่สำนักงานมีแสงสว่างเพียงพอจะทำให้เพิ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นที่ประทับใจต่อผู้มาติดต่อ

การมีสำนัก งานใหญ่อยู่ในศูนย์กลางที่สามารถเดินทางได้สะดวกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควร พิจารณา การเดินทางมาทำงานที่สะดวกและง่ายดายจะสามารถสร้างความแตกต่างของการทำงาน ได้อย่างชัดเจน

พิจารณาสภาพแวดล้อมของคุณและพยายามที่จะทำให้สำนักงาน เป็นสถานที่สร้างสรรค์ในเชิงบวก ทาสีผนังให้เป็นสีที่สร้างแรงบันดาลใจและถ้ามีแสงจากธรรมชาติไม่มากพอ อาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการจัดตั้งสำนักงานให้มีความพร้อมในทุกด้าน และอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลาง ดังนั้นการเช่าสำนักงานพร้อมบริการจึงเป็นเรื่องที่ง่ายกว่า เนื่องจากพื้นที่ได้ถูกจัดสรรไว้แล้วอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึง ประสิทธิผลของการทำงาน เจ้าของธุรกิจหลายๆธุรกิจอาจจะมองข้ามทางเลือกนี้ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนของความยุ่งยากได้อย่างคาดไม่ถึง นอกเหนือจากนี้การเช่าสำนักงานพร้อมบริการยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการ บำรุงรักษาระบบไอทีและระบบรักษาความปลอดภัย

ถ้าคุณกำลังมองหาสำนักงาน ใหม่ แต่ยังไม่รู้ว่าจะจัดการพื้นที่ใช้สอยในสำนักงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานพร้อมบริการจึงเป็นทางเลือกที่ไม่ควรมองข้าม