1. เซอร์ฟคอร์ปให้บริการ..
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการตระหนักในคุณค่าของพนักงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการตระหนักในคุณค่าของพนักงาน

สิงหาคม 2556 | เซอร์ฟคอร์ป

เป็นที่รู้กันดีว่าผู้จัดการมีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการ ทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างไม่ติดขัด ปัจจัยเบื้องต้นที่เป็นกำลังหลักสำคัญในการทำให้งานเดินก็คือพนักงาน ดังนั้นคุณจะต้องใส่ใจในความสามารถของพนักงานและทำให้พวกเขารู้สึกมีค่าและ คุ้มค่าที่ทำงานลงไป

บ่อยครั้งที่พนักงานจะคิดน้อยเนื้อต่ำใจที่ถูก มองข้ามในความสามารถเนื่องจากมีความเข้าใจว่าต้นเองมีบทบาทความสำคัญน้อยที่ สุดในธุรกิจและคิดว่าจะถูกแทนที่โดยใครคนอื่นอยู่ตลอดเวลา หากพนักงานของคุณมีความรู้สึกเช่นนี้ธุรกิจของคุณจะได้รับผลกระทบ คุณจึงควรพยายามที่จะเปลี่ยนมุมมองให้พนักงานคิดว่างานที่พวกเขาทำมีคุณค่า ต่อบริษัทแม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กๆในบริษัท ด้วยการให้กำลังใจ และชื่นชมในผลงานนั้นๆของพนักงาน การให้รางวัลก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะแสดงให้พนักงานรู้สึกว่าตนได้รับการยอม รับจากบริษัท การเห็นคุณค่าของพนักงานจะทำให้คุณได้รับคุณภาพของงานเป็นผลลัพธ์

สิ่ง ที่ควรสร้างให้พนักงานเข้าใจอีกอย่างก็คือ แม้ว่างานที่ได้รับมอบหมายจะเป็นเพียงงานชิ้นเล็กๆ แต่ก็มีความหมายต่อธุรกิจ จึงต้องทำด้วยคุณภาพไม่ต่างจากงานใหญ่ชิ้นอื่นๆ การปลูกฝังการรับรู้เช่นนี้ควรที่จะทำในทุกระดับของพนักงานในองค์กร เป็นการสร้างความมั่นใจซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพของงานที่พนักงานได้รับมอบหมาย

อย่าง ไรก็ตามการชื่นชมหรือให้รางวัลที่มากเกินค���ามจำเป็น หรือการเลือกที่จะชมเชยกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจทำให้บุคคลนั้นๆมีความมั่นใจในตนเองมากเกินไปและส่งผลให้เกิดความลำบากใน การเข้ากับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นปัญหาในที่ทำงานและลดประสิทธิภาพของผลงานที่ได้รับ

การ ให้รางวัลหรือชื่นชมในผลงานที่ทำอาจมีความสำคัญน้อยกว่าสิ่งที่บริษัทแสดง ต่อพนักงานในเรื่องเล็กๆน้อยๆ อย่างเช่น การจำวันเกิดของพนักงาน การให้การ์ดอวยพร ซึ่งสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้จะทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ถูกลืม หรือการสนับสนุนในกิจกรรมงานอดิเรกนอกเวลางานเช่นการเล่นกีฬา ก็สามารถช่วยให้พนักงานรู้สึกดีเช่นกัน