1. เซอร์ฟคอร์ปให้บริการ..
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. เซอร์ฟคอร์ปอุดหนุนเงินช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น

เซอร์ฟคอร์ปอุดหนุนเงินช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น

มีนาคม 2554 | เซอร์ฟคอร์ป

อย่างที่ทราบกันดี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 ญี่ปุ่นต้องประสบกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ซึ่งนับเป็นภัยธรรมชาติครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ เราขอส่งกำลังใจและความเสียใจไปยังผู้ประสบภัยทุกคน เรารู้สึกขอบคุณที่ทีมงานของเราทุกคนปลอดภัยจากพิบัติภัยครั้งนี้

เซอร์ ฟคอร์ปจะส่งความสนับสนุนทุกอย่างที่จำเป็น เพื่อรับรองว่าการดำเนินงานของบริษัทจะราบรื่นสำหรับลูกค้าและพนักงานทุกคน และจะจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเหยื่อผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงในช่วงเวลา ที่ยากลำบาก

สาส์นจากอัลฟ์ มูฟาร์ริจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเซอร์ฟคอร์ป:

ญี่ปุ่นเป็นบ้านหลังที่สองของผม

การ ได้เห็นประเทศที่สวยงามและประชาชนชาวญี่ปุ่นต้องตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบาก การได้เห็นภาพคลื่นยักษ์พัดถล่มหมูบ้าน เมือง และตึกรามบ้านช่องออกจนย่อยยับ ทำให้ผมอยากจะไปอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือท่าน

ผมสวดภาวนาให้ญี่ปุ่น และให้คำมั่นว่าเซอร์ฟคอร์ปจะให้ความช่วยเหลือประเทศของท่านอย่างแข็งขัน

ราย ได้ค่าเช่าจากผู้เช่ารายใหม่ในเดือนเมษายนทั่วโลก จะนำไปบริจาคให้กับกาชาดญี่ปุ่น ผมประเมินว่าจำนวนเงินนี้จะอยู่ที่ราว 10 ล้านเยน และผมจะสมทบทุนเพิ่มเป็นก���รส่วนตัวอีก 2 ล้านเยน

ไม่ใช่ เงินเท่านั้นที่จะช่วยบรรเทาทุกข์แก่ผู้เดือดร้อน แต่ความตั้งใจมั่นและความสมานฉันท์ของชาวญี่ปุ่นจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ สำคัญ ผมทราบดีถึงความเข้มแข็งของพวกเขา

ผมตั้งตารอที่จะกลับไปยังโตเกียว และอุดหนุนความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาพวกเขาต่อไป